menu openen

Circulaire industrie

Een groeiende consumptie – als gevolg van de groei van de wereldbevolking en een toenemende welvaart – is de oorzaak van een sterke toename van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en delfstoffen. Daardoor dreigen een aantal materialen in de nabije toekomst schaars te worden. Op allerlei manieren wordt dit probleem aangepakt door tal van organisaties en bedrijven.

Speerpunten zijn:
-vermindering van materiaalgebruik
-herwinning van grondstoffen
-inzet van hernieuwbare materialen.

Kargro Recycling is reeds jaren bezig met de optimalisatie van banden afkomstig van de automobielindustrie. Met een aantal vernieuwende processen levert Kargro Recycling een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een circulaire economie.

De belangrijkste beweegreden voor ons is om zowel personenwagen- als vrachtwagenbanden te herverwerken en hoogwaardige grondstoffen terug te winnen (zoals carbon black, staal en rubber) ter versterking van de concurrentiepositie in de markt. Ieder bedrijf binnen de Kargro-groep draagt bij aan de circulariteit in de wereld.

In onderstaand schema zijn de belangrijkste stromen per bedrijf in kaart gebracht.

circulair rumal

Minder verspilling

Kanaaldijk 14 • 6031 MZ Nederweert • tel: +31(0)495 459 145 • fax: +31(0)495 459 140 • info@kargrorecycling.comAlgemene voorwaarden