menu openen

Duurzaam ondernemen

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kargro Recycling staat borg voor een constante, hoge productkwaliteit. Diezelfde kwaliteit kunnen we garanderen als het op betrouwbaarheid in levering aankomt. We besteden veel tijd en energie aan de vernieuwing en het onderhoud van onze productievestiging en het op peil houden van de vaardigheden van onze medewerkers. Bovendien weten we ons als Kargro-lid altijd verzekerd van een constante stroom van te recyclen vrachtwagenbanden. Daarmee garanderen we onze klanten niet alleen kwaliteit, maar ook de hoogste betrouwbaarheid in de levering van granulaten en poeders.

People – Planet – Profit,

Kargro Recycling wil bijdragen aan een duurzame wereld door in zijn bedrijfsvoering waarde te creëren langs drie dimensies People, Planet en Profit, oftewel mens, milieu en economie. Duurzaamheid is een belangrijke richtlijn voor onze activiteiten.

Daarbij hanteren we de volgende principes.

People: de menselijke dimensie

  • Non-discriminatie – Kargro Recycling discrimineert op geen enkele wijze op grond van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, leeftijd, religie, sekse, geaardheid of lichamelijke beperking.
  • Gezondheid en veiligheid – Kargro Recycling streeft naar een ongeval- en incidentvrije werkomgeving en het voorkómen van beroepsziekten en gezondheidsklachten ten gevolge van de activiteiten.
  • Werkgelegenheid – Door dit project zal het aantal werknemers van Kargro Recycling groeien. Aan hen zal door Kargro Recycling een markconforme salariëring vergoed worden.

Planeet: de milieudimensie

  • Ecologische voetafdruk – Kargro Recycling streeft naar voortdurend verbeteringen op milieugebied, waaronder vermindering van het gebruik van grondstoffen en energie, het reduceren van emissies, lozingen, lawaai en afvalproductie en vermindering van de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen en gevaarlijke stoffen.
  • Afval – Kargro Recycling heeft een procedure voor het veilig omgaan met, opslaan, vervoeren, gebruiken en verwijderen van afval in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Informatie – Kargro Recycling geeft haar klanten heldere informatie over de milieu- en veiligheidsaspecten van haar producten en productieprocessen.
  • Milieu- en veiligheidsrisico’s voor omwonenden – Kargro Recycling wil de impact van haar activiteiten op omwonenden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, emissies en afval tot een minimum reduceren. Regelmatig vindt overleg plaats met Provinciale en lokale overheden.

Profit: de economische dimensie

  • Continuïteit – Kargro Recycling streeft naar continuïteit van zijn activiteiten en wil daarom producten maken die steeds beter zijn en concurrerend in de markt.
  • Economie – Voor de producten waarvoor dit project wordt opgezet bestaat een goed marktpotentieel en daarom is de business case positief.

 

Duurzame wereld

Kanaaldijk 14 • 6031 MZ Nederweert • tel: +31(0)495 459 145 • fax: +31(0)495 459 140 • info@kargrorecycling.comAlgemene voorwaarden